Automatiseringsproblemen

Automatiseringsproblemen

Naast de problemen met lezen en schrijven kan bij dyslexie ook sprake zijn van andere problemen. Het onthouden van welke boodschappen er gedaan moeten worden, kan een probleem zijn. Ze hebben soms de grootste moeite om namen of telefoonnummers te onthouden.

Het automatiseren van sommige handelingen kan moeilijk zijn. Iemand met dyslexie moet dan blijven nadenken hoe ze iets moeten doen. Twee dingen tegelijk doen is voor iemand met dyslexie heel moeilijk, bijvoorbeeld het tegelijk moeten luisteren en schrijven. Sommige mensen met dyslexie kunnen hun gedachten moeilijk onder woorden brengen.

Ook hebben dyslectici vaak moeite met het automatisering van droge feitenkennis.
Hiermee bedoel ik het uit het hoofd leren van woordenrijtjes, naamvalrijtjes, namen, jaartalen (bijvoorbeeld bij geschiedenis), formules (bijvoorbeeld bij wiskunde, natuurkunde), ontleedbegrippen (bij bijvoorbeeld  taal), wetten en andere regels bij de vakken:  economie, aardrijkskunde en biologie.  

Dit kan problemen opleveren in relaties met anderen. Soms is de motoriek niet goed. Sommige mensen met dyslexie zijn uitgesproken onhandig in hun bewegingen. Met name tekortkomingen in de fijne motoriek leveren extra problemen op met schrijven. 

 

 

Emotionele problemen

Sommige mensen met dyslexie hebben naast hun lees of schrijfproblemen ook last van emotionele problemen ten gevolg van dyslexie. Hier wordt niet zoveel over gepraat noch geschreven dus daarom vind ik het belangrijk om hier ook aandacht aan te geven.

 • Veel dyslectici voelen zich alleen staan, dit doordat ze niet goed worden geholpen of de problemen worden niet erkend.
 • Veel dyslectici voelen zich niet begrepen doordat er niet goed naar hen geluisterd wordt of er is sprake van ondeskundigheid van de docent of begeleiding.
 •  Sommige dyslectici hebben weinig sociale contacten omdat ze veel aandacht moeten richten op hun studie of het verbeteren van hun prestaties.
 •  Sommige dyslectici hebben last van frustratie omdat de dingen die ze doen niet lukken terwijl ze er keihard voor werken.
 • Als dyslexie nog niet herkend is bij iemand is er vaak sprake van machteloosheid omdat men niet weet wat er met hen aan de hand is of ze weten niet goed hoe ze met de problemen om moeten gaan.
 • Soms zijn de problemen zo groot dat motivatie en zelfvertrouwen plaats maken voor demotivatie en faalangst.
 • Sommige dyslectici willen alleen maar taken doen die ze goed aan kunnen als iets te moeilijk is. Worden ze weer geconfronteerd met de dingen die ze niet kunnen en dat is heel frustrerend.
 •  Sommige dyslectici schamen zich, ze voelen zich minderwaardig. Ze voldoen niet aan het beeld dat ze van zichzelf hebben.
 • Sommige dyslectici voelen zich anders dan anderen en kunnen hierdoor in een isolement komen.

  Dyslectici hebben vaak toppen en dalen in hun prestaties zitten. Hier kunnen ze niets aan doen. Dit heeft niet te maken met niet uitgeslapen zijn, of wel of niet geleerd hebben. Er spelen dan emoties of nervositeit factoren mee, die kun je gewoon niet uitschakelen.

 • Angsten spelen vaak een grote rol bij het functioneren van een dyslecticus.
 •  Flexibel zijn is voor iemand met dyslexie vaak moeilijk, omdat ze zich hebben ingeleefd in wat ze krijgen of tegemoet gaan. Dit doen ze om zichzelf te beschermen.
 • Bij veel dyslectici blijven de capaciteiten vaak verborgen. Via grote omwegen komen ze toch op de plek waar ze moeten zitten, soms komen ze er niet en dan raken ze gefrustreerd. Moeilijkheden strekken zich uit tot ver buiten de grenzen van het oorspronkelijke probleem. Dyslexie is weliswaar niet zichtbaar maar misschien juist daardoor een zeer omvattende handicap.
 • Voor de meeste dyslectici is dyslexie immers een handicap, die ingrijpende gevolgen kan hebben voor het maatschappelijk functioneren. Soms wordt het leven er volledig door bepaald. Een deel van de onaangename consequenties van dyslexie wordt veroorzaakt door het onbegrip waar dyslectici tegen aan lopen. Goede opvang is van enorm belang. 

Geef een reactie