Schrijfproblemen

Inleiding over het schrijven


Schrijven is net als lezen een heel ingewikkeld proces. Maar als u eenmaal goed kunt schrijven staat u er nauwelijks bij stil dat er zoveel processen bij komen kijken. In het volgende gedeelte wordt uitgelegd welke vaardigheden er nodig zijn voor het schrijven, wat er gebeurt tijdens het schrijven en waarom mensen met dyslexie moeite hebben met schrijven.

 

Vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven


Als een mens leert schrijven moeten er een aantal vaardigheden worden geleerd. Welke vaardigheden dat zijn kunt u zien in het volgende overzicht.  

 • ·         Klanken goed kunnen onderscheiden;
 • ·         Klanken kunnen koppelen aan lettertekens;
  Je moet dus weten welke letter bij welke klank hoort.
 • ·         Spellingsregel kunnen onthouden en kunnen toepassen;
            Bijvoorbeeld ik word, jij wordt word je, zonder t
 • ·         De motoriek moet in orde zijn;
            De motoriek van de hand beheersen, gestuurd door het oog, de letters        
  correct op schrijven van links naar rechts.
 • ·         Een woord dat geschreven wordt moet vastgehouden worden;
            Het woord of de zin moet even worden vastgehouden in het      
  werkgeheugen, terwijl in het permanente geheugen kan worden gezocht naar de juiste spelling.       

Wat gebeurt er bij het schrijven?

We hebben bij het lezen gezien dat elke letter een klank heeft. Bij het lezen vertaal je de lettertekens naar klanken. Deze klanken vormen dan met elkaar weer een woord. Bij het schrijven vertaal je juist de klanken naar de leestekens. Deze leestekens vormen dan weer samen een woord.
Bij het schrijven van sommige woorden hebben we te maken met dezelfde klanken. Kijk maar eens naar het woord ‘grijs’ of ‘ei’. Je ziet aan deze woorden dat de klank het zelfde is maar je schrijft ze toch weer anders.
Als je met schrijven begint moet je dus weten met welke klank je moet beginnen. Deze klank is namelijk verbonden met een letter waarmee je dan moet beginnen. Tijdens het schrijven worden de klanken die je opschrijft (in de vorm van leestekens) geregen tot een woord.
Wie goed kan schrijven kan het zich nauwelijks voorstellen hoe het is als je heel veel moeite hebt met schrijven. Maar als u wilt ervaren hoe moeilijk het kan zijn om te schrijven dan moet u uw naam en adres (met postcode) eens, in blokletters op zijn kop schrijven, dus zo dat iemand die tegenover u aan tafel zit het kan lezen.

Welke problemen hebben mensen met dyslexie als ze schrijven?
Mensen met dyslexie hebben moeite om te leren welke letters er horen bij de klanken waaruit een woord bestaat. Het duurt lang voordat ze moeilijke klanken als ‘oe’’ en ‘eu’ goed kunnen schrijven. Ook is er uit onderzoek gebleken dat mensen met dyslexie moeite hebben om verschil tussen bepaalde klanken te horen dan mensen die geen dyslexie hebben.
Spellingsregels worden bij mensen met dyslexie niet of moeizaam geautomatiseerd. Sommige mensen met dyslexie hebben nauwelijks begrip van spellingsregels. Anderen weten de spellingsregels wel maar bij het toepassen gaat het fout.
Vaak worden er letters omgedraaid bijvoorbeeld de ‘b’ of de ‘d’, hoofdletters of leestekens worden op de verkeerde plek gezet, letters of woorden worden vergeten of juist teveel toegevoegd.
Als mensen met dyslexie een verslag moeten schrijven weten ze vaak niet hoe ze moeten beginnen gezien de zins of tekstopbouw.     

 

Hoe gaat het schijven bij iemand met dyslexie in de toekomst?


Net als bij het lezen zal ook het spellen zich nooit goed of volledig automatiseren. Het schrijven kost veel meer moeite en energie dan gemiddeld. Door extra oefeningen kan iemand met dyslexie een behoorlijk niveau spelling of grammatica behalen maar, dat is ook weer afhankelijk van de mate waarin iemand dyslectisch is.  

Geef een reactie