Hoe kan dyslexie zich in het algemeen uiten?

Lezen

Dyslexie is een taalstoornis dus het meest herkenbaar zijn de problemen met lezen en spellen. Mensen met dyslexie leren het lezen veel langzamer dan normaal. Ze hebben moeite om van spellend lezen tot het lezen van gehele woorden te komen. Bij schoolkinderen zien we vaak dat ze bij het hard op lezen geen andere soort fouten maken maar ze maken veel meer fouten dan een kind dat geen dyslexie heeft.
Als mensen met dyslexie kunnen lezen blijft het vaak langzaam gaan.
Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs of volwassen met dyslexie kan het zijn dat er van de leesproblemen niets wordt gemerkt. Ze bereiken vaak een hoog leesniveau. Maar vaak worden zij op een andere manier belemmerd door de dyslexie.

 

 

Schrijven
Bij het schrijven hebben mensen met dyslexie veel meer moeite om spelling dan gemiddeld. Bij mensen duurt het langer voordat ze de juiste letter kunnen koppelen aan de juist klank waaruit een woord bestaat. Als mensen met dyslexie kunnen schrijven blijven ze vaak hardnekkige spellingsfouten maken. In een stuk tekst valt het vaak op dat ze een bepaald woord op verschillende manieren opschrijven. Ook hier geldt weer dat ze veel meer fouten maken maar geen andere soorten fouten.
Vaak wordt er gezegd dat mensen met dyslexie de letters omdraaien dat komt inderdaad voor maar, het is geen specifiek kenmerk voor dyslexie.

 

 

Onthouden van instructies
Vaak hebben mensen met dyslexie moeite met het onthouden van instructies. Het gaat dan om instructies die bestaan uit verschillende fase’s. Ook komt het vaak voor dat lange, complexe instructies niet worden begrepen. Dat heeft niets te maken met de intelligentie maar met het werkgeheugen. Door het zwakkere werkgeheugen kunnen ze de informatie niet goed op een rij houden

 

 

Uit het hoofd leren van feiten en namen
Mensen met dyslexie hebben vaak moeite om (leer)stof te onthouden die geen logisch verband of andere samenhang heeft. Deze stof moet je dus ‘stampen’ of ook wel uit het hoofd leren.
Op de basisschool uit dit probleem zich in het leren van de tafels of vermenigvuldigen. De tafels en vermenigvuldigingen hebben een logisch verband maar bij het leren overheerst het ‘stampen’.
In het voortgezetonderwijs is het leren van vreemde talen een ramp. Het woord paraplu is in het Engels umbrella. Er zit totaal geen logica in, hooguit de klank in het woord kan steun geven. Maar dat is nu juist het specifieke probleem bij dyslexie.
Vaak zie je ook dat mensen met dyslexie moeite hebben om namen van mensen, straatnamen, plaatsnamen of onderdelen van voorwerpen te onthouden.

 
Luisteren in een lawaaiige omgeving
Mensen met dyslexie hebben in een lawaaiige omgeving moeite om anderen te verstaan. Dat is niet het gevolg van een minder gehoor maar van een minder efficiënte verwerking van de informatie.
Voorbeelden van lawaaiige omgeving zijn rumoerige klas, druk restaurant of discotheek.

 

 

Begrijpend lezen
Bij mensen met dyslexie hoeven zich geen problemen voor te doen die te maken hebben met het begrijpen van de taal. Toch levert het begrijpen van teksten vaak wel een probleem op. Dit kan een gevolg zijn van het leestempo dat trager is. De leestechniek kost veel meer moeite en dan dringt de betekenis ook veel minder goed door.
Mensen met dyslexie zijn vaak minder goed in staat om onverwachte wendingen in een zin goed te begrijpen. Ze zijn dus eigenlijk minder flexibel in het herkennen van andere betekenissen die een woord of zin kan hebben.

 

 

Vreemde talen
Mensen met dyslexie hebben net als met de Nederlands taal veel moeite om een vreemde taal te leren. Iedere taal kent zijn eigen problemen.
Bij de Duitse taal is de grammatica een groot probleem. Veel mensen vinden Duits een lastige taal of ze nu wel of niet dyslectisch zijn. Maar de Duitse taal heeft een vrij regelmatige spelling.
Frans is een Romaanse taal. Je ziet in deze taal haast geen enkel verband met het Nederlands. Het leren van de Franse woordjes levert dus veel problemen op bij mensen met dyslexie. Net als bij het Duits heeft Frans een vrij regelmatige spelling.
De spelling van de Engelse taal is zeer onregelmatig. Dat is voor veel mensen met dyslexie een ramp. De behandeling van dyslexie is in de een Engelstalig land is vaak moeilijker dan in Nederland.

Geef een reactie