Alexander Graham Bell

                                                         Alexander Graham Bell

 (Geboren 3 maart 1847 te Edinburgh – Overleden 2 aug. 1922 te Baddeck, Nova Scotia), Amerikaans technisch fysicus van Schotse afkomst, vooral bekend als uitvinder van de telefoon. Hij studeerde te Edinburgh klassieke talen en te Londen anatomie en fysiologie. Hij ontwikkelde het systeem van ‘zichtbare spraak’ van zijn vader, Alexander Melville Bell, en emigreerde in 1871 naar de Verenigde Staten om doven te onderrichten. In 1873 werd hij hoogleraar in de spraakfysiologie te Boston. In deze tijd deed hij zijn uitvinding van de telefonie: de methode om geluid door middel van elektrische-stroomvariaties over te brengen, waarop hij in 1876 patent verwierf. (De Amerikaan van Italiaanse afkomst Antonio Meucci had in 1854 al een mechanisch werkende telefoon uitgevonden.) Behalve de telefoon vond hij ook de fotofoon uit, een apparaat ter overbrenging van geluid met behulp van een lichtstraal (1880), en had hij een groot aandeel in de ontwikkeling van een methode om geluid vast te leggen op platte wasschijven (1884–1886), de voorloper van de grammofoon. Hij verrichtte ook experimenten op het gebied van luchtvaart (1896–1910). Naar hem is de logaritmische eenheid decibel genoemd.


Geef een reactie