Boek Slimmer dan je baas

Een stukje uit het boek.

“Het is lastig af te bakenen met welke andere taken dan lezen en spellen dyslectici moeilijkheden ondervinden. Uit de verhalen van dyslectici blijkt dat zij maar al te vaak botsen met hun omgeving. Dyslectici zijn soms moeilijk te volgen als ze een verhaal vertellen, ze dwalen af in ontelbare associaties of komen met onverwachte opmerkingen. Vooral de soms schijnbaar onsamenhangende manier van denken en vaak ook van praten, wordt door dyslectici en hun omgeving herkend. Ook het organiseren van het werk -van het op orde houden van de agenda tot het managen van een team- levert dikwijls een typerend soort stress op. Het zijn situaties die naast de lees-, schrijf- en spellingsmoeilijkheden door veel dyslectici genoemd worden.

Zijn dyslectici hiermee gedegradeerd tot chaotische denkers? Geenszins. Dyslectici kunnen tappen uit bronnen die tot inzicht, creativiteit en originaliteit leiden. Door de verstoring in de linkerhersenhelft waar zich het centrum van de taal bevindt, heeft de rechterhersenhelft zich van jongs af aan extra ontwikkeld. Zo kunnen de problemen met lezen en schrijven geleid hebben tot het ontwikkelen van sterke communicatieve vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en een gemakkelijke omgang met mensen. Het kan ook geleid hebben tot een scherp analytisch inzicht, een originele manier van denken, humor, een snel begrip en vele andere kwaliteiten. Veel dyslectici zijn erg goed in het – structureel – anders aanpakken van problemen waar anderen in blijven steken. Ze verrijken het denkproces in de organisatie en zorgen dat ook anderen hun blik verbreden. Ze dragen vaak met het grootste gemak concepten en ideeën aan waar een collega niet op komt. Dyslectici zijn dan ook vaak strategen, leidinggevenden, filmmakers, art-directors, directeuren, ondernemers, politici, uitvinders, creatievelingen en kunstenaars of gewoon, mensen… maar wel mensen die graag ‘groot’ denken en niet over een komma vallen.”

Meer lezen …… schaf het boek aan of haal het bij de bibliotheek.

Geef een reactie