Algemene tips voor mensen met dyslexie en hun werk deel 01

• dyslexie is een specifieke lees- en spelling- stoornis met een neurobiologische basis.

• dyslexie heeft niets te maken met intelligentie.

• de term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn: ‘dys’ is Latijn voor niet goed en ‘lexis’ is Grieks voor alles wat met woorden te maken heeft.

• dyslexie komt bij 5 tot 10% van de Neder- landse bevolking voor, circa 4% heeft ernstige dyslexie

• Engels is een extra moeilijke taal voor mensen met dyslexie

• Victor Reinier, Marco Borsato, Gerard van de Graaf, Hennie van der Most, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Jacques Vriens, Steven Spielberg, Wubbo Ockels, George W. Bush, Richard Branson, Steve Jobs, Carol Greider (Nobelprijswinnares), Roald Dahl, John Lennon, Walt Disney, Albert Einstein en Leonardo Da Vinci zijn/waren allemaal dyslectisch.

• dyslexie is erfelijk en gaat niet over

• dyslexie komt meer bij mannen voor dan bij vrouwen

• dyslexie is meer dan alleen een leesprobleem. Mensen met dyslexie hebben meestal ook moeite met spellen, studeren, structuren en het onthouden van losse feiten. Ernstige dyslexie vormt een belemmering voor het realiseren van ambities in opleiding, werk of hobby.

In het onderwijs kijkt niemand meer verbaasd op als een leerling dyslectisch blijkt te zijn. Leerkrachten zijn meestal goed op de hoogte en weten dat zo’n leerling niet dom of lui is, maar op een andere manier leert. Met behulp van eventueel een dyslexie-ICT hulpmiddel wordt een dyslectische leerling daar waar nodig ondersteund en vaak met verbluffende resultaten. Een leerling met dyslexie kan met de inzet van een dergelijk hulp- middel volwaardig deelnemen aan de lessen en heeft op die manier alle ruimte om zijn of haar sterke kanten te laten zien.

Op de werkvloer is het eigenlijk niet anders. Ook een werknemer met dyslexie werkt op een andere manier. Zo zijn mensen met dyslexie vaak opvallend creatief en technisch ingesteld. Vaak proberen volwassenen hun dyslexie echter te verbloemen en moeten daardoor constant op hun tenen lopen. Met omslachtige en tijdro- vende oplossingen lukt het hen hun dyslexie deels te compenseren en zijn ze gekomen waar ze nu zijn. Maar het zou effectiever zijn om eventueel een dyslexie-ICT hulpmiddel in te zetten of te helpen om enig ander manier met bijscholing of te accepteren dat men zo werk.

Waarom eventueel hulpmiddelen bij dyslexie?

De stress die het verbloemen van een leeshandicap met zich meebrengt, kan zorgen voor veel bijkomende problemen. Met eventueel een geschikt ICT hulpmiddel wint de medewerker met dyslexie aan zelfvertrouwen en kan hij zijn frustratie omzetten in
prestatie. De inzet van hulpmiddelen heeft ook veel voordelen voor de werkgever:

–  talenten en competenties van de medewerker worden beter benut

–  de medewerker functioneert beter en is productiever

–  minder ziekteverzuim door dyslexie- stress of burn-out 
Uit cijfers blijkt dat 1 op de 20 medewerkers in een bedrijf dyslectisch is. Binnen enkele branch- es is dat zelfs ruim meer. Als u vermoedt dat één of meer van uw medewerkers dyslectisch is en 
u wilt graag verbetering aanbrengen in zijn of haar werksituatie, praat hier over. het is soms een moeilijk onderwerp omdat men zich schaamt maar wees gewoon open en probeer samen er uit te komen wat het beste is om je verder te ontwikkelen.

Geef een reactie